Kemping / Camping / Ośrodek wypoczynkowy / Noclegi - Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA KEMPING ROZBARK OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA

gdzie zapewniamy wypoczynek w miłej i przyjaznej atmosferze, oferujemy:
- POLE KEMPINGOWE, POLE NAMIOTOWE
- PODŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- ZAKWATEROWANIE W POKOJACH WYPOSAŻONYCH W SANITARIATY I ANEKSY KUCHENNE
- SANITARIATY Z CIEPŁĄ WODĄ "NON-STOP"
- PARKING

Na kempingu ROZBARK istnieje możliwość organizowania wieczorków tanecznych. Do dyspozycji zakwaterownych gości jest boisko do siatkówki i koszykówki oraz piaskownica dla dzieci.

KEMPING ROZBARK OTRZYMAŁ REKOMENDACJĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

KEMPING ROZBARK ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO NOWEGO PROJEKTU GŁÓWNEJ KOMISJI CARAVANINGU PZM JAKO MIEJSCE PRZYJAZNE DLA CARAVANINGU

Z I E L O N A

jest jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic Kalet. Glównym zabytkiem tego regionu jest zespół palacowo-parkowy pochodz±cy z XVIII w.,składający się z budynku głównego, dwóch oficyn i kilkuhektarowego parku, położony nad stawem pełnym ptactwa wodnego. W Zielonej znajdują się dwa stawy: Górny i Dolny. Ta korzystna lokalizacja stwarza mozliwość uprawiania sportów wodnych, wędkowania i wspaniałego wypoczynku.Dodatkowym elementem świadczącym o atrakcyjności tego miejsca jest „Zajazd u Rzepki”, który cieszy wczasowiczów i turystów stadniną koni oraz doskonałą kuchnią śląską. Ogromną zaletą Zielonej jest specyficzne położenie, stwarzające również korzystną bazę wypadową na wypoczynek sobotnio-niedzielny, gdyż od wielkoprzemysłowych miast, takich jak Bytom, Katowice, Chorzów, Tarnowskie Góry dzieli ją zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy samochodem. W odległości około 35 km od Zielonej w malowniczym paśmie wapiennych wzgórz Jury Krakowsko - Częstochowskiej ciągnących się od Krakowa, aż po Wieluń położone jest miasto Częstochowa. W zachodniej części miasta wznosi się na wysokość 293 m. n. p. m. wapienne wzgórze, z kompleksem zabudowań sakralnych i mieszkalnych otoczone wałami obronnymi i parkiem zwane Jasną Górą - miejsce licznych pielgrzymek i skarbiec niezwykle cennych wotów. Zaledwie 15 km od Zielonej położone jest miasto Tarnowskie Góry, które należały do znaczniejszych ośrodków europejskiego górnictwa rud ołowiu z domieszką srebra. Po nieczynnych kopalniach od 1910 r. pozostał pod ziemią labirynt chodników, komór i sztolni odwadniających. Do zwiedzania udostępniona jest Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych.

R E G U L A M I N

OŚRODKA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO GKM „ROZBARK” W KALETACH-ZIELONEJ

1.Administracja ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników, osoby trzecie i żywioły w trakcie przebywania.
2.Administracja ośrodka nie ubezpiecza uczestników przebywających na terenie ośrodka od skutków nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia są indywidualną sprawą uczestnika.
3.Przebywanie na ośrodku wymaga wcześniejszego uregulowania spraw finansowych i meldunkowych u administratora ośrodka.
4.Przyczepy i namioty ustawiane będą w miejscu ustalonym przez administratora ośrodka.
5.Cennik usług obowiązuje wg ustaleń Zarządu GKM „Rozbark”.
6.Doba hotelowa obowiązuje od godz. 16ºº do 15ºº dnia następnego.
7.Cisza nocna obowiązuje od godz. 22ºº do 7ºº z wyjątkiem wieczorków zorganizowanych za zezwoleniem administratora, lecz nie później jak do godz. 24ºº.
8.Zakaz poruszania się po ośrodku pojazdami samochodowymi i motocyklami w godz. od 21ºº do 8ºº, w tym czasie brama wjazdowa jest zamknięta.
9.Wjazd na ośrodek wiąże się z opłatą parkingową, którą należy zapłacić u administratora ośrodka natychmiast po zaparkowaniu.
10.Przebywanie osób postronnych może odbywać się za wiedzą i zgodą administratora w godz. od 8ºº do 21ºº, przebywanie osób po godz. 21ºº wiąże się z opłatą całodobową wg cennika.
11.Możliwa jest rezerwacja pokoi w przypadku zamówienia przynajmniej 4 kolejnych noclegów. Obowiązująca wpłata zaliczki za zarezerwowanie pokoju wynosi 20 % ceny podstawowej wg cennika i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji
12.Korzystających z ośrodka zobowiązuje się o zachowanie czystości na terenie ośrodka, w pokojach i sanitariatach oraz do oszczędzania wody.
13.Korzystających w ośrodku z pokoi zobowiązuje się do utrzymywania czystości w okresie swego pobytu oraz pozostawienia po wyjeździe należytej czystości.
14.Za powstałe straty w wyposażeniu i sprzęcie uczestnik ponosi pełne konsekwencje finansowe wobec ośrodka jak i wynikłe szkody wobec osób trzecich, za zgubienie lub uszkodzenie klucza z pokoju pobiera się opłatę w kwocie 30 zł.
15.Korzystający z urządzeń elektrycznych i gazowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
16.Zabrania się używania grilla w pobliżu pokoi oraz na podeście przed pokojami nie krótszym jak 5 m.
17.Zakaz przebywania zwierząt domowych w pokojach
18.Przebywające na terenie ośrodka psy muszą być pod stałą kontrolą właściciela i przebywać w kagańcu i smyczy. Psie nieczystości winne być natychmiast usunięte przez właściciela.
19.Osoby naruszające wskazania nin. regulaminu administrator ma prawo pozbawić możliwości dalszego pobytu.
20.Uiszczenie należności za przebywanie na ośrodku jest równoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem nin. regulaminu.
21.Energia elektryczna w przyczepach kempingowych i namiotach rozliczana będzie według wskazań licznika
22.Po wytopieniu bezpiecznika zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu gospodarzowi ośrodka.
23.Energii elektrycznej nie wolno udostępniać osobom trzecim.
24.Zabrania się używania wody pitnej do mycia pojazdów mechanicznych i podlewania zieleni.
25.Zabrania się używania jakichkolwiek baseników.
26.Istnieje możliwość rozpalenia ogniska w wyznaczonym miejscu, za zgodą administratora
27.Zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach i sanitariatach.
28.W nagłych wypadkach należy natychmiast powiadomić administratora ośrodka 608-731-562
29.Regulamin przyjęto do stosowania Uchwałą Zarządu GKM „Rozbark” z dnia 25.03.2021 r. Zarząd GKM „Rozbark”


Strona główna | Jezioro | GKM Rozbark | Galeria | Cennik | Kontakt

© 2010 Zielona. Wszelkie prawa zastrzeżone.