Kemping / Camping / Ośrodek wypoczynkowy / Noclegi - Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA KEMPING ROZBARK OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA

gdzie zapewniamy wypoczynek w miłej i przyjaznej atmosferze, oferujemy:
- POLE KEMPINGOWE, POLE NAMIOTOWE
- PODŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- ZAKWATEROWANIE W POKOJACH WYPOSAŻONYCH W SANITARIATY I ANEKSY KUCHENNE
- SANITARIATY Z CIEPŁĄ WODĄ "NON-STOP"
- PARKING

Na kempingu ROZBARK istnieje możliwość organizowania wieczorków tanecznych. Do dyspozycji zakwaterownych gości jest boisko do siatkówki i koszykówki oraz piaskownica dla dzieci.

KEMPING ROZBARK OTRZYMAŁ REKOMENDACJĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

KEMPING ROZBARK ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO NOWEGO PROJEKTU GŁÓWNEJ KOMISJI CARAVANINGU PZM JAKO MIEJSCE PRZYJAZNE DLA CARAVANINGU

Z I E L O N A

jest jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic Kalet. Glównym zabytkiem tego regionu jest zespół palacowo-parkowy pochodz±cy z XVIII w.,składający się z budynku głównego, dwóch oficyn i kilkuhektarowego parku, położony nad stawem pełnym ptactwa wodnego. W Zielonej znajdują się dwa stawy: Górny i Dolny. Ta korzystna lokalizacja stwarza mozliwość uprawiania sportów wodnych, wędkowania i wspaniałego wypoczynku.Dodatkowym elementem świadczącym o atrakcyjności tego miejsca jest „Zajazd u Rzepki”, który cieszy wczasowiczów i turystów stadniną koni oraz doskonałą kuchnią śląską. Ogromną zaletą Zielonej jest specyficzne położenie, stwarzające również korzystną bazę wypadową na wypoczynek sobotnio-niedzielny, gdyż od wielkoprzemysłowych miast, takich jak Bytom, Katowice, Chorzów, Tarnowskie Góry dzieli ją zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy samochodem. W odległości około 35 km od Zielonej w malowniczym paśmie wapiennych wzgórz Jury Krakowsko - Częstochowskiej ciągnących się od Krakowa, aż po Wieluń położone jest miasto Częstochowa. W zachodniej części miasta wznosi się na wysokość 293 m. n. p. m. wapienne wzgórze, z kompleksem zabudowań sakralnych i mieszkalnych otoczone wałami obronnymi i parkiem zwane Jasną Górą - miejsce licznych pielgrzymek i skarbiec niezwykle cennych wotów. Zaledwie 15 km od Zielonej położone jest miasto Tarnowskie Góry, które należały do znaczniejszych ośrodków europejskiego górnictwa rud ołowiu z domieszką srebra. Po nieczynnych kopalniach od 1910 r. pozostał pod ziemią labirynt chodników, komór i sztolni odwadniających. Do zwiedzania udostępniona jest Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych.

R E G U L A M I N

OŚRODKA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO GKM „ROZBARK” W KALETACH-ZIELONEJ

1. Administracja ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy utracone, za szkody spowodowane przez osoby trzecie, oraz żywioły w trakcie pobytu na terenie Kempingu

2. Administracja nie ubezpiecza osób przebywających na terenie ośrodka od nieszczęśliwych wypadków , oraz zniszczenia mienia, ubezpieczenie o którym mowa jest w indywidualnej gestii przebywającego na terenie kempingu.

3. Przebywanie na terenie ośrodka wymaga bezpośrednio po przybyciu dokonania czynności meldunkowych na podstawie posiadanego dokumentu tożsamości oraz uregulowania opłat związanych z pobytem za cały okres pobytu – płatne z góry według obowiązującego cennika zatwierdzonego przez Zarząd GKM Rozbark.

4. Doba hotelowa na terenie ośrodka obowiązuje od godziny 1600 do godziny 1500 dnia następnego.

5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 2200 do godziny 700 z wyjątkiem wieczorków organizowanych za zgodą Administratora lecz nie później jak do godziny 2400

6. Obowiązuje zakaz poruszania się po ośrodku pojazdami samochodowymi i motocyklami w godz. Od 2100 do 800, w tym czasie brama wjazdowa jest zamknięta. W pozostałych godzinach brama pozostaje przymknięta. Obowiązek przymknięcia bramy każdorazowo spoczywa na wjeżdżających do ośrodka oraz wyjeżdżających z ośrodka.

7. Wjazd na ośrodek wiąże się z opłatą parkingową jak i pobytową którą należy uiścić niezwłocznie u Administratora od razu po zaparkowaniu pojazdu .

8. Dopuszczalna prędkość poruszania się wszelkimi pojazdami w tym również hulajnogami, quadami itp. na terenie ośrodka wynosi 5 km na godz.

9. Przebywanie osób obcych (gości) może odbywać się za zgodą i wiedzą administratora w godzinach od 8:00 do 2100 . Przebywanie osób obcych (gości) po godzinie 2100 wiąże się z opłatą całodobową zgodnie z obowiązującym cennikiem

10.Rezerwacja Pokoi jest dokonywania przy minimalnym pobycie 4 dób noclegowych z rzędu oraz wpłacie rezerwacyjnej w wysokości 30% opłaty podstawowej wynikającej z Obowiązującego Cennika . Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z rezerwacji.

11.Rodzice lub Opiekunowie małoletnich w trakcie przebywania na terenie ośrodka są zobligowani do stałej opieki i kontroli nad małoletnimi , w razie jakichkolwiek zdarzeń wynikłych z braku zapewnionej opieki przez Rodziców lub Opiekunów Administracja ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12.Korzystający z pobytu na ośrodku zobowiązuje się do utrzymania czystości na terenie całego ośrodka jak i zachowanie czystości w wynajmowanych pokojach, a także w sanitariatach .

13.Przebywający na terenie ośrodka jest zobligowany do oszczędzania wody jak i energii elektrycznej.

14.Zabrania się używania wody pitnej do mycia pojazdów, podlewania zieleni.

15.Zabrania się używania wody pitnej do wszelkiego rodzaju basenów, baseników czy innych tego typu zbiorników.

16.Korzystający z pokoi na terenie ośrodka zobligowany jest do utrzymania czystości podczas trwania pobytu oraz pozostawienie pokoju przy jego opuszczaniu w stanie jakim był on przekazany do użytkowania w dniu zameldowania

17.Za powstałe straty wynikłe z nienależnego użytkowania pokoju, jak i uszkodzenie sprzętów będących na wyposażeniu pokoju ponosi najemca w wymiarze finansowym wobec ośrodka jak i wyrządzonych szkód osobom trzecim.

18.W przypadku zgubienia, zniszczenia poprzez złamanie klucza do drzwi wejściowych do pokoju będzie pobrana opłata w wysokości 50, 00 zł słownie; pięćdziesiąt złoty

19.Korzystający z urządzeń gazowych, elektrycznych zobowiązani są do ich używania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i związanych z tym z przepisami o bezpieczeństwie

20.Zabrania się stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej

21.Zabrania się używania grilla na podestach bezpośrednio przy domkach oraz w odległości nie mniejszej jak 5 metrów od podestu licząc od wejścia na podest w linii prostej.

22.Zakaz przebywania w domkach zwierząt domowych wszelkiego gatunku.

23.Właściciele lub opiekunowie Psa przebywającego na ośrodku powinni posiadać aktualne świadectwo obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie.

24.Przebywające na terenie ośrodka zwierzęta domowe muszą być pod stałą kontrolą właścicieli lub opiekunów, muszą przebywać na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne powinny dodatkowo mieć założony kaganiec.

25.Psy w celu załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych powinny być wyprowadzane poza teren ośrodka, w razie zanieczyszczenia odchodami na terenie ośrodka właściciel , opiekun jest zobligowany do niezwłocznego sprzątnięcia nieczystości

26.Osoby w sposób rażący naruszające postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie będą pozbawione przez Administratora dalszego pobytu na terenie ośrodka ze skutkiem natychmiastowym bez prawa zwrotu uiszczonej należności za całość deklarowanego pobytu.

27.Administrator ośrodka może odmówić pobytu osobie która już wcześniej dopuściła się rażącego naruszenia obowiązującego Regulaminu lub wyrządziły szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości pracowników ośrodka lub innych osób przebywających na terenie ośrodka.

28.Ustawienie namiotu , przyczepy kempingowej jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez administratora ośrodka.

29.Podłączenie Energii elektrycznej do przyczepy lub namiotu może nastąpić tylko i wyłącznie przez administratora.

30.Zużycie energii elektrycznej w przyczepie lub namiocie jest rozliczane przez administratora według wskazań licznika poboru energii elektrycznej zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd GKM Rozbark

31.W razie wytopienia się bezpiecznika należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora ośrodka.

32.Ognisko można rozpalić tylko i wyłącznie za zgodą administratora i wyłącznie w miejscu wskazanym przez niego wskazanym.

33.Całkowity zakaz palenia papierosów jak i wyrobów tytoniowo pochodnych oraz e-papierosów w pomieszczeniach zamkniętych tj. pokojach, sanitariatach oraz pod tak zwanym „Grzybem”

34.W Nagłych przypadkach należy bezzwłocznie powiadomić administratora ośrodka osobiście lub telefonicznie pod nr +48 608 731 562

35.Regulamin obowiązuje zgodnie z Uchwałą Zarządu GKM Rozbark od dnia21.03.2023 r.

36.Dokonując opłaty pobytowej na ośrodku GKM ROZBARK jest równoznaczne z zapoznaniem się z obowiązującym regulaminem oraz jego przestrzeganiem.


Strona główna | Jezioro | GKM Rozbark | Galeria | Cennik | Kontakt

© 2010 Zielona. Wszelkie prawa zastrzeżone.